CENNIK

Termin Cena* Uwagi
1.05 – 31.06 650 zł minimum 2 noce
27.06 – 31.08 (wakacje letnie) 700 zł minimum 4 noce
1.09 – 31.10 600 zł minimum 2 noce
1.12 – 20.12 600 zł minimum 2 noce
21.12 – 3.01 (Boże Narodzenie oraz Sylwester) 1050 zł minimum 4 noce
Okres zimowy 550 zł
Wielkanoc 650 zł

 

*Wszystkie podane ceny dotyczą wynajmu całego domku na dobę

 • Domek może pomieścić 8 osób
 • Każdy z oferowanych domków posiada bezpłatny dostęp do szeroko pasmowego Internetu (sieci wi-fi) oraz wyposażony jest w sprzęt RTV
 • W przypadku dłuższego wynajmu możliwość negocjowania stawek

REGULAMIN POBYTU W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM „BRZEZINA”

 1. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym i do użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu. W czasie meldunku należy okazać dokument tożsamości.
 3. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do 10:00 w dniu wyjazdu.
 4. Na terenie Gospodarstwa obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 6:00 za wyjątkiem imprez okolicznościowych ustalonych wcześniej z gospodarzami.
 5. Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, które zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty.
 6. W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w zajmowanym pokoju i miejscach ogólnodostępnych.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych spowodowane
  jego działaniem lub działaniem osób za które odpowiada (np. dzieci). Szkody powinny być zgłaszane gospodarzowi. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia
  zadośćuczynienia za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Przy wychodzeniu z kwatery prosimy obowiązkowo zamykać drzwi i okna.
 9. Gość nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 10. Do dyspozycji udostępnia się parking niestrzeżony. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone na pojazdach przez osoby trzecie.
 11. Za pobyt dzieci i osób niepełnoletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
 12. Za pobyt Gości poza obszarem Gospodarstwa, gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
 13. W całym domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 14. Zezwalamy na pobyt w naszym Gospodarstwie zwierząt domowych po uiszczeniu opłaty i ustaleniu z gospodarzem. Właściciele zobowiązani są do sprzątania
  nieczystości po swoim czworonogu.
 15. Goście korzystający z usług Gospodarstwa zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb gospodarzy.
 16. Za wypożyczony sprzęt turystyczny (rower, kajak) odpowiedzialność spoczywa na czasowym użytkowniku.
 17. Opłata za wypożyczony sprzęt turystyczny wynosi: kajak 10 zł/godzinę; rower wodny 15 zł/godzinę, łódka 10zł/godzinę. Należność należy uiścić u przedstawiciela właścicieli przy zdawaniu sprzętu. Czas wypożyczenia liczony jest od chwili wypożyczenia sprzętu, aż do momentu jego zdania lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z przedstawicielem.
 18. Rezerwacja pobytu uznawana jest za obowiązującą po wpłacie zaliczki w wysokości 1/3 należności w przeciągu 48h od dokonania rezerwacji. Całość należności należy uiścić do 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu.
  Zaliczki prosimy kierować na:
  50 1750 0012 0000 0000 4075 9573 Elżbieta Kaczmarek, ul. Ziębicka 29, Poznań 60-164
 19. Wnosząc przedpłatę w formie zaliczki Gość równocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem kwatery agroturystycznej.
 20. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub późniejszego
  przyjazdu/wcześniejszego wyjazdu opłaty nie podlegają zwrotowi.
 21. W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo odwołania rezerwacji z 14 – dniowym wyprzedzeniem.
 22. O wszystkich sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel Gospodarstwa.
 23. Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą Gości o jego przestrzeganie.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU!

Brzezina

Brzezina